اصلا به بی‌پولی فکر نکنید!

گرچه در نگاهی گذرا اینطور بنظر می رسد که تقسیم ثروت در زندگی همگان چندان عادلانه نبوده و دارای تناقضاتی نیز هست، با این حال زیباست. یادتان باشد، برکت های زندگی آنقدر ادامه مطلب ←